Mar 032014
 

W poprzednim wpisie mieliście okazję dowiedzieć się co nieco m.in. o wykorzystaniu kamieni w ogrodach skalnych. Dziś napiszę o wykorzystaniu kamienia do układania nawierzchni i schodów w naszych ogrodach.

Kamienne nawierzchnie bardzo dobrze wpisują się w kompozycję ogrodu, jeśli tylko elementy kamienne są odpowiednio dobrane do charakteru ogrodu. Ścieżki i chodniki stanowią łączniki pomiędzy poszczególnymi częściami  w ogrodzie. Tarasy stanowią natomiast miejsca wypoczynku i swego rodzaju „wybieg”. Można je budować tuż przy domu lub w pewnym od niego oddaleniu.

Nawierzchnie możecie pokrywać różnym materiałem kamiennym. Podzielić je można na nawierzchnie wyłożone materiałem sypkim i nawierzchnie twarde.

Pierwsze z nich mają charakter głównie dekoracyjny. Ciężko przemieszczać się po wysypanym żwirem chodniku, który nie jest trwały i przesuwa się pod stopami. Dlatego lepiej wyglądają wzdłuż oczka wodnego czy rabaty lub w innych miejscach, które są mało uczęszczane. Najczęściej wysypuje się je żwirem rzecznym, grysem, otoczakami (zwłaszcza w pobliżu wody), a także tłuczniem. Luźno ułożonym nawierzchniom najlepiej jest obłożyć brzegi obrzeżem, aby uniknąć wrastania roślin w powierzchnię wyłożoną kamieniami i zsuwania się materiału na glebę. Warto wykonać brzegi przed wysypaniem materiału. Kamieniami wypełniamy ubite koryto ścieżki, najczęściej dwoma warstwami, z których pierwsza (10-15 cm) składa się z grubszego materiału. Po jego ułożeniu należy go wyrównać i ubić poprzez wałowanie. Drugą warstwę (5-10 cm) stanowią kamienie drobniejsze, które również trzeba dobrze utwardzić walcem. Przy glebie przepuszczalnej można zastosować tylko jedną warstwę, położoną na podsypce z piasku. W pozostałych przypadkach lepszym wyjściem jest wybudowanie ścieżki dwuwarstwowej.

Przykład tarasu betonowy wyłożonego drewnem i kamieniami

Przykład tarasu betonowy wyłożonego drewnem i kamieniami

 

Nawierzchnie twarde (najczęściej powierzchnie tarasów, często uczęszczane ścieżki i chodniki) buduje się z łamanych płyt kamiennych, kostki granitowej lub bazaltowej czy otoczaków, tzw. kocie łby.  W zależności od tego, jak bardzo będzie obciążana wykładana powierzchnia materiał układa się na podsypce piaskowej ( ścieżka służąca tylko przemieszczaniu się pomiędzy zakątkami ogrodu) lub na fundamencie betonowym ( często używany chodnik bądź podjazd dla samochodu).

Tutaj płyty układaliśmy na podsypce betonowej…

Tutaj płyty układaliśmy na podsypce betonowej…

…a tak wyglądał efekt końcowy :)

…a tak wyglądał efekt końcowy 🙂

Powierzchnie z kostki mogą być układane liniowo (rzędowo), po łuku, w kształcie koła lub tzw. „na dziko”, co jest najbardziej naturalne. Istotną sprawą jest samo układanie kostki. Konieczne są obrzeża, żeby kostka nie rozsuwała się. Spoiny między poszczególnymi kostkami nie mogą być zbyt duże, gdyż materiał będzie się przesuwał. Ponadto kamienne kostki należy układać na „cegiełkę”, aby krzyżowe spoiny nie rozluźniały nawierzchni.

 Do budowy nawierzchni twardych możecie użyć np. kostki granitowej

Do budowy nawierzchni twardych możecie użyć np. kostki granitowej

Nawierzchnie twarde wykonywane z płyt są najprostsze. W tym przypadku nie trzeba układać obrzeży, gdyż płyty zazwyczaj mają duży ciężar i najpewniej nie przemieszczą się względem siebie. Kamienne elementy umieszcza się na warstwie piasku (15 cm). Gdy podłoże, na którym buduje się ścieżkę/chodnik/taras z płyt, jest nieprzepuszczalne, stosuje się dodatkowo 10‑15-centymetrowy podkład z mieszaniny grubego żwiru z piaskiem.

Budując nawierzchnie tarasów musimy wziąć pod uwagę miejsce, w jakim ma się ten kąt wypoczynkowy znajdować i czy będzie zadaszony. Materiał kamienny trzeba dobrać pod względem odporności na warunki atmosferyczne. Ponadto wybrany kamień musi współgrać  z ogrodem i być bezpieczny w użytkowaniu. Podczas budowy ważne jest, aby taras posiadał delikatny spadek, ułatwiający odpływ wody opadowej.

Schody są wdzięcznym elementem architektury ogrodowej. Pełnią zazwyczaj funkcję ciągów komunikacyjnych łączących ścieżki, chodniki czy tarasy położone na różnych poziomach. Jednakże oprócz pełnienia funkcji komunikacyjnej mogą być też znakomitym elementem dekoracyjnym . Istnieje kilka zasad dotyczących ich budowy. Powinny być one konstruowane, gdy nachylenie terenu jest większe niż 10-12%. Istotną sprawą jest stosunek wymiarów dwóch elementów schodów – stopnicy, po której się chodzi oraz podstopnicy – czyli pionowego fragmentu schodów. Znając wzór 2H + T = 63,( gdzie H stanowi długość podstopnicy, a T długość stopnicy a 63 jest średnią długością kroku człowieka) oraz jedną z tych długości możecie  w łatwy sposób wyliczyć pozostałą tak, aby schody były wygodne w użytkowaniu.

Schody z łupanych kamiennych bloków

Schody z łupanych kamiennych bloków

 

Schody również mogą być budowane z materiałów sypkich oraz z płyt kamiennych czy kostki. Schody, które mają być wysypane żwirem, grysem czy otoczakami powinny być mało uczęszczane i raczej służyć jako dekoracja ogrodu, gdyż stałe poruszanie się po niestabilnym materiale może być niewygodne i uciążliwe. Schody wykonane z płyt czy kostki są bardziej funkcjonalne, nie mniej jednak mogą być równie dekoracyjne.

Warto również wspomnieć, iż płyty kamienne czy kostka wykorzystywane do budowy schodów nie powinny mieć całkowicie gładkiej powierzchni, gdyż będą śliskie. Najlepsza jest powierzchnia nieregularna lub specjalnie wyżłobiona.

Dziękuję, że dotrwaliście do końca tego wpisu 😉 Jutro zamierzam zamieścić wpis m.in. o ogrodzeniach i murkach z kamienia, do którego przeczytania już teraz serdecznie zachęcam.

 

 

 

 Leave a Reply

(wymagane)

(wymagane)